Susanna Elizabeth Grobler

Previous

B.Proc, BA Hons (Afr), MA (UNISA)

Seta NC Real Estate (SA)


Susan Profile Pic

Susan is a practicing Attorney and Auctioneer with NAA (USA) designations CAI, AARE ATS, BAS, CES, GPPA and ECPP. 

She focusses her practice in the Real Estate and Auctions area. She has experience in general property matters and has significant experience in Auction Law.

Susan represents auctioneers, corporate entities, entrepreneurs and investment advisers and drafts real estate and auction agreements. 

In 2015 Susan obtained her Master of Arts (MA): Law in Literature (UNISA).


AGTERGROND:


Taalaktivis, skrywer en digteres Susanna Elizabeth Grobler (neé Smit) is op 10 Oktober in die Oos-Vrystaatse dorpie, Clocolan, gebore. Sy is 'n praktiserende prokureur en geregistreerde afslaer met haar eie firma in Waterkloof, Pretoria. Sy is tans besig met haar meestersgraad in Afrikaans Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika.

 

DIGTERSPRYSE

Susan Grobler het met haar gedig, Tafelberg, die GHA Digterskompetisie 2003 verower. Gedurende 2008 word sy aangewys as finalis en verskeie van haar werke word gepubliseer in die Stemme uit die Suiderland-reeks. Haar taalgedig, My Taal Kwook, was een van die eerste gedigte wat in die vaktydskrif, Kakkerlak, gepubliseer is.

 

BEURS

Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek ken die Nederlandse Taalunie (NTU) 2009 prestasiebeurs aan Susan Grobler toe. Sy ontvang ook die Van Ewijck Stigting Beurs 2010. 

 

RAADSLID: CITY OF TSHWANE METROPOLITAN MUNICIPALTY

Gedurende 1999 tydens die eerste demokratiese munisipale verkiesing in Suid-Afrika na Nelson Mandela se vrylating uit die Victor Verstertronk, word Susan Grobler as Raadslid van die City of Tshwane Metropolitan Municipality, Pretoria, Gauteng, verkies en is sy dan ook Wyksraadslid vir Wyk 54. Sy voltooi die volle termyn (2000 tot 2005) en staan in die volgende verkiesing as FA Burgemeesterskandidaat vir Pretoria.

 

HOOFBESTUURSLID EN EERSTE VROUE VISE VOORSITTER: GHA

1994 Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) kom op 29 Januarie in die Bereasaal in Pretoria tot stand met Mnr Jaap Versfeld as voorsitter. Susan Grobler word genader om op die GHA se hoofbestuur te dien en word die skryfkunsportefeulje aan haar toegeken wat sy met groot sukses bedryf het. Na 'n kort onderbreking weens ander verpligtinge, dien sy vanaf 2010 tot Mei 2011 weer op die Hoofbestuur van die GHA, hierdie keer met die GHA Gedigtekompetisies as portefeulje, Sy is dan ook die eerste vrou ooit wat as Vise Voorsitter van die GHA verkies word.

 

TOLBOS

Susan was tot en met die April 2011-uitgawe, die Redakteur van die kwartaalblad, Tolbos, voorheen bekend as Die Taalgenoot.

 

DEBUUT KORTVERHAALBUNDEL

Susan Grobler se debuut kortverhaalbundel, Hunniemoen Kuppels, word in 2002 onder haar noemnaam, Santjie, deur Medpharm Publikasies gepubliseer. Die tien komiese vertellings is in 'n Oos-Vrystaatdialek van Oosgrensafrikaans geskryf.

 

EVALUASIES

Susan Grobler evalueer en beoordeel jaarliks verskeie nasionale prosa- en poësie kompetisies. Hierdie diens word goedgunstiglik deur haar verrig aan verskeie instansies en kunstefeeste ter bevordering van veral Afrikaanse jeugdigkuns.

 

AFRIKAANSE TAALTRUST

In 2003 ontvang sy in haar hoedanigheid as regsgeleerde opdrag om 'n Afrikaanse Taaltrust vir die GHA op te stel en te registreer. Wyle Dr Hennie van der Hoven is as Oprigter van genoemde trust benoem.

 

AFRIKAANSE TONEELGESELSKAP

In 2004 speel Susan Grobler die hoofrol van Klara Breytenbach teenoor Kobus Riekert as Sersant Bart Harmse in Die Vonkel in haar Oë! geskryf deur Gerhard J Beukes. Dié prettige Afrikaanse stuk met dialoog wat skrik vir niks, strek oor vier bedrywe, en handel hoofsaaklik oor die hubare, maar trousku Sersant Bart Harmse wat uiters versigtig is vir die welaf weduwee , Klara, wat graag (onwettig, omdat die Engelse regering onder "Haar Majesteit" dit vir hulleself toe-eien) wild skiet op haar eie plaas "onder Oom Paul se liksens".

 

ORFEO PRODUKSIES

In 2005 word Susan Grobler as Orfeo Produksies se Produksie- en Artistieke Bestuurder aangestel. Die Afrikaanse toneelstuk, Huis op Horings, geskryf deur Walter Heymans, word in die Breytenbach Teater, Pretoria, opgevoer. Die teks: "Die 'color' van 'n man se hare, die kan jy "change', maar sy 'personality'... not 'n dêm. I am what I am and I don't give a dêm..." spreek boekdele! Susan Grobler maak 'n verskyning op die verhoog as "swinger" wat die studentehuis besoek en maak die media by wie Susan as Wyksraadslid baie populariteit geniet, groot ophef in die koerante van die "raadslid wat amptelik swinger is".

 

JAKARANDA NASIONALE KUNSTEFEES

Gedurende 26 April to 02 Mei 2010 bied Susan Grobler die Jakaranda Nasionale Kunstefees (gesetel in Pretoria) se Digkuns het Woema! Gedigtekompetisie aan. Die wins uit die stalletjie se verkope is aan die GHA geskenk.

 

DEBUUT

Gedurende 2005 debuteer sy as digter in die bloemlesing, Stemme uit die Suiderland.

 

Haar beelddigbundel, Splitpen, is opgedra aan en geskryf ter viering van die eerste Afrikaanse Taalfees aangebied deur Nederland en gehou in Amsterdam gedurende Junie 2011. Splitpen is die heel eerste virtuele digbundel wat op die internet via die webtuiste vir Afrikaanse skrywers en digters, www.dignet.co.za, uitgereik is.

 

In 2009 waag sy ook haar hand aan post-moderne homo-erotieke gedigte soos "'n Rooskleurige Brief", "Elizabeth Hurley" en "Die Stryd van Woorde" wat intertekstuele gesprekke voer met ander digters se tekste en vermaaklikheidskunstenaars soos in die rolprentbedryf.

 

STYL

Susan Grobler skryf nie oor die eie-ek en die self nie, maar oor aangeleenthede wat van buite tot haar spreek. Sy ondersteun Joan Hambidge se motto: "n Gedig is nie 'n getuigskrif nie." 

 

VOORSITTER: ATKV PRETORIA SKRYFSKRUM

Susan Grobler is vir meer as 'n dekade Voorsitter van die ATKV Pretoria Skryfskrum. Gedurende 2009 organiseer Susan 'n uiters geslaagde Prosa-en-Port werkswinkel met die tema: Intertekstuele gesprekke tussen die digkuns en fotografie. In 2011 tree sy uit hierdie posisie om meer tyd aan haar nagraadse studies te spandeer. 

 

ANDER KUNSVORME

Susan Grobler speel klavier, pyporrel en tjello en was 'n klawesimbel-student onder die bekende orrelis, Prof. Wim Viljoen. Sy het in etlike kore gesing en as orreliste verskeie kerk- en kinderkore afgerig. As lid van die Vrystaatse sanggroep, The Rising Stars, het sy saam Natasha Ayres, Wenner van Talent '89, deelgeneem aan verskeie Crescendo-kompetisies in die kategorieë: sangers en liedjieskrywers.

 

Susan het gedurende 2007 onder die kunstenaar, Stella Olivier, skilderkuns begin studeer en sit haar opleiding in 2012 onder Neil Moss in Brooklyn voort.

 

Haar gunsteling stokperdjie is die bywerking en opdatering van haar familiestamboom (Genealogie).

 

Gedurende Junie/Julie 2009 woon sy die Derde Winterskool vir Kreatiewe Skryfkuns by.

 

PROKUREUR EN AFSLAER

 

In 2010 kwalifiseer sy ook as Afslaer en begin sy die bekoorlike "auctioneers' chanting" aanleer, 'n kunsvorm wat wereldwyd deur afslaers beoefen word en jaarliks ook op internasionale kompetisievlak, waartydens meer as 2000 afslaers deelneem, in die VSA aangebied word. Sy Is lid van die National Auctioneers Association (NAA) met Hoofkantoor in die VSA en skryf ook die volgende VSA-kwalifikasies agter haar naam: Certified Auctioneers Institute (CAI); Accredit Auctioneer Real Estate (AARE); Accredit Technology Specialist (ATS); Benefit Auctioneer Specialist (BAS) en Certified Estate Specialist (CES). In Maart 2012 word sy aangewys as finalis van die Rose Award te die Indiana Universiteit, Bloomington, Indiana, VSA. Gedurende 2013 word die volgende Suid-Afrikaanse titels by haar lysie bygevoeg: Chartered Practitioner in Real Estate (CPRE), Essential Commercial Property programme (ECPP)(SAPOA/UFS) en Assessor.

 

DIE GENOOTSKAP VAN REGTE AFRIKANERS (GRA)

 

In 2011 laat sy Die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) wat in 1875 gestig is, op Facebook herleef. Sy neem ook deel aan die eerste "Festival voor het Afrikaans" wat in Junie 2011 in die Tropentheater in Amsterdam gehou is en ontvang as wenner van 'n vertaalkompetisie die gesogte "Groot Woordenboek Afrikaans - Nederlands." 

 

Haar groot liefde ten opsigte van die skone kunste is haar moedertaal, Afrikaans.


© Grobler Attorneys & Auctioneers 2019